Kìm bấm hạt điện thoại RJ11 + Hạt mạng RJ45 BOSI

Thương hiệu : BOSI TOOLS

Liên hệ: 0974.002.002

Kìm bấm dây điện thoại BOSI đa chức năng gồm: bấm đầu dây điện thoại RJ11 + Bấm đầu dây mạng RJ45 + Bấm dây tai nghe điện thoại RJ9 và dùng để tuốt dây mạng