Điện thoại thử, kiểm tra tín hiệu đường dây điện thoại Testphone | UNIDEN AS7101

Thương hiệu : UNIDEN

Liên hệ: 0974.002.002

Thiết bị Testphone, máy kiểm tra đường dây điện thoại - UNIDEN AS7101 (Bao gồm : Máy điện thoại Testphone + Jack RJ11 + Jack thử phiến + kẹp dây điện thoại)