Hạt điện thoại RJ11, hạt bấm đầu dây điện thoại RJ11

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Hạt RJ11, hạt line RJ11, đầu bấm dây điện thoại RJ11, hạt điện thoại RJ11 dùng để cắm vào điện thoại hoặc ổ cắm điện thoại