Hạt rệp nối dây điện thoại

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Hạt rệp nối dây điện thoại, bảo vệ mối nối chắc chắn và có dầu chống ẩm chống rỉ, sử dụng nối dây trong nhà hoặc ngoài trời