Ống luồn dây điện SINO SP D63 | Ống nhựa SINO SP D63 | SP9063

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Ống luồn dây điện 750N - SP63 (Dài 2.92m/cây) 750N - 63mm Rigid Conduit - Wall Thickness 3.00mm