Ống luồn dây điện SP D50 | Ống nhựa SINO SP D50 | SP9050

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Ống luồn dây điện 750N - SP50 (Dài 2.92m/cây) 750N - 50mm Rigid Conduit - Wall Thickness 2.80mm