Ống luồn dây điện SINO SP D16 | Ống nhựa SINO SP D16 | SP9016

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Ống luồn dây điện 750N - SP16 (Dài 2.92m/cây) 750N - 16mm Rigid Conduit - Wall Thickness 1.40mm