Ống luồn dây điện SP D20 | Ống nhựa SINO SP D20 | SP9020

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Ống luồn dây điện 750N - SP20 (Dài 2.92m/cây) 750N - 20mm Rigid Conduit - Wall Thickness 1.55mm