Ống luồn dây điện SP D40 | Ống nhựa SINO SP D40 | SP9040

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Ống luồn dây điện 750N - SP40 (Dài 2.92m/cây) 750N - 40mm Rigid Conduit - Wall Thickness 2.30mm