Máng nhựa SINO 100x40, Máng cáp điện nhựa SINO SP 100x40

Thương hiệu : SP-SINO

Liên hệ: 0974.002.002

Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 100mm x 40mm - 2m

100mm x 40mm Cable Trunking - 2m/Piece