Jack BNC, Giắc BNC, Đầu nối BNC camera (loại vặn vít)

Thương hiệu :

Liên hệ: 0974.002.002

Jack BNC Camera, đầu nối BNC, Giắc cắm BNC camera cho cáp đồng trục 5C, loại hàn thiếc hoặc vặn vít