Bản đấu nối cáp đồng Cat5e NEXANS LANmark kiểu trượt, 24 cổng ,rỗng,1HU

Thương hiệu : NEXANS

Liên hệ: 0974.002.002

Patch Panel NEXANS 24 Port CAT5E

- Bản đấu nối cáp đồng LANmark kiểu trượt, 24 cổng,rỗng,1HU

- LANmark Patch Panel 24 Snap-In Sliding White