Phiến chống sét Krone, phiến bảo an 3 tiếp điểm, loại 10 đôi dây, 10 đường điện thoại

Thương hiệu : KRONE

Liên hệ: 0974.002.002

Phiến chống sét Krone, phiến bảo an Krone KH24 loại 3 tiếp điểm cho 10 đôi dây điện thoại

- Dung lượng: 10 đôi dây

- Lắp đặt: cắm chồng lên phiến đấu dây Krone 10 đôi

- Bảo vệ quá áp, quá dòng, đề phòng các dòng sét đánh