Phiến chống sét điện thoại LPI TLP-K10

Thương hiệu : LPI

Liên hệ: 0974.002.002

Thiết bị chống sét điện thoại LPI TLP-K10

- Chống sét trên đường điện thoại, 10 đôi dây, 1MHz, 144bit/s, 190V, a+b+c 20KA 8/20

- Bảo vệ điện áp cao thế / nhiều cấp độ bảo vệ

- Cắm trực tiếp vào phiến Krone