Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  1 cổng RJ11 | A3001_G19 + 3031RJ64M_G19

Thương hiệu : Clipsal Schneider

Liên hệ: 0974.002.002

Ổ cắm điện thoại Clipsal Schneider  1 cổng RJ11, bao gồm:

- Mặt cho 1 thiết bị: A3001_G19

- Đế nổi: CK2237 hoặc đế âm: 157

- Ổ cắm điện thoại: 3031RJ64M_G19