Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS LANmark-6 Cat6, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m

Thương hiệu : NEXANS

Liên hệ: 0974.002.002

N101.214CO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6, không chống nhiễu,LSZH,1m,màu cam
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 1m Orange

N116.P1A010OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6, không chống nhiễu,LSZH 1m
Lanmark-6, Patchcord, LSZH,U/UTP,1.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.214EO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 2m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 2m Orange

N116.P1A020OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 2m
Lanmark-6, Patchcord, LSZH,U/UTP,2.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.214FO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 3m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 3m Orange

N116.P1A030OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 3m
Lanmark-6, Patchcord, LSZH,U/UTP,3.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.214HO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 5m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 5m Orange

N116.P1A050OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 không chống nhiễu LSZH 5m
Lanmark-6, Patchcord, LSZH,U/UTP,5.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.224EO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 2m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Screened LSZH 2m Orange

N11G.P1B020OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 2m
Lanmark-6  Patchcord, LSZH,F/UTP,2.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.224FO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6  chống nhiễu LSZH 3m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Screened LSZH 3m Orange

N11G.P1B030OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 3m
Lanmark-6  Patchcord, LSZH,F/UTP,3.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.224HO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 5m
LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Screened LSZH 5m Orange

N11G.P1B050OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 5m
Lanmark-6  Patchcord, LSZH,F/UTP,5.0M,Orange Jacket,Black Latch protect

N11G.P1B100OK

Dây nhảy LANmark-6 Cat6 chống nhiễu LSZH 10m
Lanmark-6  Patchcord, LSZH,F/UTP,10M,Orange Jacket,Black Latch protect

N101.254QO

Dây nối LANmark-6 Cat6 RJ45 chống nhiễu,LSZH,15m,màu cam
LANmark-6 Single-end Patch Cord Cat 6, RJ45 Screened LSZH Orange 15m

N101.225CO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6a chống nhiễu,LSZH,1m,màu cam
LANmark-6  Ultim Patch cord Cat. 6, RJ45 Screened LSZH Orange 1m

N101.225EO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6a,chống nhiễu,LSZH 2m, màu cam
LANmark-6  Ultim Patch cord Cat. 6, RJ45 Screened LSZH Orange 2m

N101.225FO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6a chống nhiễu,LSZH,3m, màu càm
LANmark-6  Ultim Patch cord Cat. 6, RJ45 Screened LSZH Orange 3m

N101.225HO

Dây nhảy LANmark-6 Cat6a chống nhiễu,LSZH,5m,màu cam
LANmark-6  Ultim Patch cord Cat. 6, RJ45 Screened LSZH Orange 5m

N101.255QO

Dây nối LANmark-6 Cat6a RJ45 chống nhiễu LSZH 15m màu cam
LANmark-6  Ultim Single-end Patch cord Cat. 6, RJ45 Screened LSZH Orange15m

N101.244QO

Dây nối LANmark-6 Cat6a RJ45 không chống nhiễu LSZH 15m màu cam
LANmark-6 Single-end Patch cord Cat. 6, RJ45 Unscreened LSZH Orange 15m