Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS Essential-5 Cat5e, dài 1.5m, 3m, 10m, 15m

Thương hiệu : NEXANS

Liên hệ: 0974.002.002

N101.112DGG

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,không chống nhiễu, PVC 1.5m, màu xám
Essential-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened PVC 1.5m Light Grey

N101.112FGG

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,không chống nhiễu, PVC 3m, màu xám
Essential-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened PVC 3m Light Grey

N101.112DB

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,không chống nhiễu, PVC 1.5m, màu xanh
Essential Patchcord UTP Cat5e 1.5m PVC, light Blue

N101.112FB

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,không chống nhiễu, PVC 3m, màu xanh
Essential Patchcord UTP Cat5e  3m PVC, light Blue

N101.122DG

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,chống nhiễu, PVC 1.5m, màu xám
Essential-5 Patch Cord Cat 5e Screened PVC 1.5m Light Grey

N101.122FG

Dây nhảy Essential-5 Cat5e,chống nhiễu, PVC 3m, màu xám
Essential-5 Patch Cord Cat 5e Screened PVC 3m Light Grey

N115.P1A100OU

Dây nhảy LANmark-5 Cat 5e,không chống nhiễu, LSZH 10m, màu cam
LANconnect/LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened LSZH 10m Orange

N115.P1B100OU

Dây nhảy LANmark-5 Cat 5e, chống nhiễu, LSZH 10m, màu cam
LANconnect/LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Screened LSZH 10m Orange

N101.243QO

Dây nối LANmark-5 Cat5e RJ45,không chống nhiễu LSZH 15m
LANmark-5 Single-end Patch cord Cat. 5e, RJ45 Unscreened LSZH Orange 15m

N101.253QO

Dây nối LANmark-5 Cat5e RJ45,chống nhiễu LSZH 15m
LANmark-5 Single-end Patch cord Cat. 5e, RJ45 Screened LSZH Orange 15m