Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat6, dài 1.2m, 2.1m, 3m, 5m, 10m, 15m

Thương hiệu : KRONE - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

6451 5 9XX-10B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 1.2m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)

6451 5 9XX-20B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 2.1m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)

6451 5 9XX-30B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 3m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)

6451 5 9XX-50B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 5m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)

6451 5 9XX-00B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 10m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)

6451 5 9XX-01B

Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 15m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)