Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat5e, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m

Thương hiệu : KRONE - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

6451 5 039-10

Cat 5e UTP Patch Cord - 1m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)

6451 5 039-20

Cat 5e UTP Patch Cord - 2m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)

6451 5 0XX-30

Cat 5e UTP Patch Cord - 3m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)

6451 5 0XX-50

Cat 5e UTP Patch Cord - 5m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=90: Orange)

6451 5 0XX-00

Cat 5e UTP Patch Cord - 10m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=90: Orange)