Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat6, dài 1.5m, 2.1m, 3m

Thương hiệu : AMP - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

18592XX-5

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft (XX = 49: Red, 51: Yellow, 47: Blue)

18592XX-7

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft (XX = 49: Red, 51: Yellow, 47: Blue)

1-18592XX-0

AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft (XX = 49: Red, 51: Yellow, 47: Blue)