Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat5e, dài 1.2m, 1.5m, 2.1m, 3m

Thương hiệu : AMP - TE Connectivity

Liên hệ: 0974.002.002

18592XX-4

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 4Ft  (XX = 41: Red, 43: Yellow, 39: Blue)

18592XX-5

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft  (XX = 41: Red, 43: Yellow, 39: Blue)

18592XX-7

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft  (XX = 41: Red, 43: Yellow, 39: Blue)

1-18592XX-0

AMP Category 5e Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft  (XX = 41: Red, 43: Yellow, 39: Blue)