Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại

 
Tổng đài điện thoại
Linh kiện tổng đài
Điện thoại - Máy Fax
Các thiết bị phụ trợ cho Tổng đài
Thiết bị VoIP
Thiết bị truyền dẫn quang
Vật liệu thi công đường dây
Xin Quý khách vui lòng gọi điện đến cho Chúng tôi để có giá Tốt nhất
Tel: 04.37 823 853 - 0974.002.002
Dây điện đơn bọc PVC (11)

Dây điện Trần Phú - 1x0,5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x0,7

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú – 1x0,75

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x1,0

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x1,5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x2,5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú - 1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú – 1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Dây điện đôi mềm bọc PVC (6)

Dây điện Trần Phú 2x0.7

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú 2x1

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú 2x1.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú 2x2.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú 2x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện Trần Phú 2x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện CU/PVC-0,6/1KV (12)

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x70

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x95

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x120

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x150

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x185

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x240

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x300

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/PVC-0,6/1KV - 1x400

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV (47)

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x70

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x95

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x120

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x150

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x185

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x240

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x300

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 1x400

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 2x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 47 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2 3 4Cáp điện CU/XLPE/PVC-0,6/1KV (3+1) (22)

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x4+1x2,5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x6+1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x10+1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x16+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x25+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x25+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x35+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x35+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x50+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x50+1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x70+1x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x95+1x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x95+1x70

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x120+1x70

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện Trần Phú CU/XLPE/PVC-0,6/1KV - 3x120+1x95

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 22 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0,6/1KV (34)

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x70

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 2x95

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV – 3x50

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV - 2x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 34 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2 3Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1KV (3+1) (21)
Có tất cả 21 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 5.370.910
CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc: Phùng Xuân Hùng

Địa chỉ giao dịch: Số 21 Lê Văn Lương - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Điện thoại: 024.37823853 – 024.66734383 / Fax: 024.35562337
Hotline: 0974.002.002 / E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
© Copyright 2005-2010 staphone.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 4