Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại

 
Tổng đài điện thoại
Linh kiện tổng đài
Điện thoại - Máy Fax
Các thiết bị phụ trợ cho Tổng đài
Thiết bị VoIP
Thiết bị truyền dẫn quang
Vật liệu thi công đường dây
Xin Quý khách vui lòng gọi điện đến cho Chúng tôi để có giá Tốt nhất
Tel: 04.37 823 853 - 0974.002.002
Điện thoại Digital - Điện thoại IP Siemens (15)

Bàn lập trình Profiset 3030

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại Siemens OptiPoint 500 Standard

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại Siemens OptiPoint 500 Advance

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại Siemens OptiPoint 500 Entry

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại Siemens OptiPoint 500 Basic

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 150S

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 410 Entry

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 410 Economy

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 410 Economy Plus

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 410 Standard

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 410 Advance

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 420 Economy

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 420 Economy Plus

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 420 Standard

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Điện thoại IP Siemens OptiPoint 420 Advance

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Linh kiện HiPath 1120 (3)

HiPath 1120: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 1120

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

EB2/04 - Card 02 trung kế, 04 thuê bao

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Cáp kết nối giữa Hipath 1120 và card EB 2/04

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Linh kiện HiPath 1150/1190 (15)

HiPath 1150: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 1150

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

HiPath 1190: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 1190

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

Expansion Kit - Mở rộng 10 khe cắm cho HiPath 1190

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EB4/00 - Card 04 trung kế

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EB8/00 - Card 08 trung kế

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EB2/06 - Card 02 trung kế, 06 thuê bao

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EB2/10 - Card 02 trung kế, 10 thuê bao

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EB0/12 - Card 12 thuê bao

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

4UPoE - Card 04 thuê bao số

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

8UPoE: Card 08 thuê bao số

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

ISDN 05 - Card trung kế ISDN

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TME1 - Card trung kế E1

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

ADSL - Card giao diện LAN 4 cổng Hub Ethernet 100BaseT

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

V24 - Cáp kết nối tổng đài và máy tính

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

EVM: Card Voice mail, hộp thư thoại 24 hộp / 2h ghi âm

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Linh kiện HiPath 3300/3500 (16)

HiPath 3300: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3300

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

Card điều khiển CBRC cho Siemens HiPath 3300

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

8SLAR - Card 08 thuê bao Analog cho HiPath 3300/3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLU8R - Card 08 thuê bao Digital cho HiPath 3300/3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TLANI4R - Card 04 trung kế Analog cho HiPath 3300/3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

STLS4R - Card trung kế ISDN BRI cho HiPath 3300

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TS2RN - Card trung kế ISDN PRI chi HiPath 3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TCASR-2: Card trung kế E1 CAS cho HiPath 3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

HG1500 - Card IP Gateway giao diện IP HXGS3

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

IVMP4R - Card Voice mail 4 kênh cho HiPath 3300/3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

IVMS8NR - Card Voice mail 8 kênh cho HiPath 3300/3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

CMA - Module xung đồng bộ

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

CMS - Module xung đồng bộ

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

IMODN - Modem truy cập quản lý từ xa

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

HiPath 3500: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3500

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Có tất cả 16 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Linh kiện HiPath 3350/3550 (24)

HiPath 3350: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3350

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

HiPath 3550: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

Card điều khiển CBCC cho HiPath 3350

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

Card điều khiển CBCC cho HiPath 3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

4SLA - Card 04 thuê bao Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

8SLA - Card 08 thuê bao Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

16SLA - Card 16 thuê bao Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLA24N - Card 24 thuê bao Analog cho HiPath 3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLU8 - Card 08 thuê bao Digital cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMO24 - Card 24 thuê bao Digital cho HiPath 3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TLANI2 - Card 02 trung kế Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TLANI4 - Card 04 trung kế Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TLA8 - Card 08 trung kế Analog cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

STLS2 - Card trung kế ISDN BRI cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

STLS4 - Card trung kế ISDN BRI cho HiPath 3350/3550

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Có tất cả 24 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Linh kiện HiPath 3750 (9)

HiPath 3750: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

HiPath 3750: Khung phụ tổng đài Siemens HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

Card điều khiển CBCPR cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLA16N - Card 16 máy nhánh Analog cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLA24N - Card 24 máy nhánh Analog cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMO8 - Card 08 máy nhánh Digital (08 UP0/E) cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMO24 - Card 24 máy nhánh Digital (24 UP0/E) cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TML8 - Card 08 trung kế Analog cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TMEW2 - Card trung kế E&M cho HiPath 3750

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Có tất cả 24 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Linh kiện HiPath 3800 (13)

HiPath 3800: Khung chính tổng đài Siemens HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

HiPath 3800: Khung phụ tổng đài Siemens HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Khung

Card điều khiển CBSAP cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMAE8 - Card 08 máy nhánh Analog cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMAE200 - Card 24 máy nhánh Analog cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMA24 - Card 24 thuê bao Analog cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMO8 - Card 08 thuê bao Digital cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

SLMO24 - Card 24 thuê bao Digital cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

STMD3 - Card trung kế ISDN BRI cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

DIUN2 - Card trung kế ISDN PRI cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TMCAS-2 - Card trung kế E1 cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc

TMEW2 - Card trung kế E&M cho HiPath 3800

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Chiếc
Có tất cả 24 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Linh kiện HiPath 4000
Mong quý vị thông cảm, hiện tại chưa có sản phẩm nào được đăng trong mục này.

Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 5.685.860
CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc: Phùng Xuân Hùng

Địa chỉ giao dịch: Số 21 Lê Văn Lương - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Điện thoại: 024.37823853 – 024.66734383 / Fax: 024.35562337
Hotline: 0974.002.002 / E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
© Copyright 2005-2010 staphone.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 3