Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại

 
Tổng đài điện thoại
Linh kiện tổng đài
Điện thoại - Máy Fax
Các thiết bị phụ trợ cho Tổng đài
Thiết bị VoIP
Thiết bị truyền dẫn quang
Vật liệu thi công đường dây
Xin Quý khách vui lòng gọi điện đến cho Chúng tôi để có giá Tốt nhất
Tel: 04.37 823 853 - 0974.002.002
Dây cáp điện SINO (8)

Dây cáp điện SINO 2x0.7mm

Giá: 5.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x1mm

Giá: 8.000 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x1.5mm

Giá: 11.500 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x2.5mm

Giá: 18.500 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x3mm

Giá: 23.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x4mm

Giá: 28.200 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện thoại SINO 2x6mm

Giá: 42.200 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây cáp điện SINO 2x2.0mm

Giá: 15.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét
Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV (3)

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 2 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 3 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV – 4 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV(3+1) (28)

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x2.5+1x1.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x1.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x2.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x6+1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 0.6/1KV - 3x70+1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 28 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Cáp điện CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV (CV) (4)

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 1 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 2 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 3 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV – 4 Ruột

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV (CV3+1) (29)

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x2.5+1x1.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x1.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x4+1x2.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x6+1x2.5

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x6+1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x4

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x10+1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x6

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x16+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x10

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x25+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x16

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x35+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x25

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét

Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC - 0.6/1KV - 3x50+1x35

Giá: Liên hệ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 29 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Dây điện đôi mềm dẹt (11)

Dây điện SINO - 2x0.5

Giá: 5.000 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x0.7

Giá: 5.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x0.75

Giá: 6.200 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x1

Giá: 8.000 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x1,25

Giá: 10.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x1,5

Giá: 11.500 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x2

Giá: 15.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x2,5

Giá: 18.500 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x3

Giá: 23.800 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x4

Giá: 28.200 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét

Dây điện SINO - 2x6

Giá: 42.200 VNĐ
Đơn vị tính:   Mét
Có tất cả 29 kết quả
   
  Chọn trang hiển thị        [ 1 ] 2Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh


Kỹ thuật

Đối tác quan trọng

Thông tin
Số lượt truy cập: 5.734.091
CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TIN HỌC STAPHONE
Giấy phép kinh doanh số 0104194053 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 06-10-2009
Địa Chỉ: Số 21 Lê Văn Lương - P.Trung Hòa - Q.Cầu Giấy - Hà Nội
Giám đốc: Phùng Xuân Hùng

Địa chỉ giao dịch: Số 21 Lê Văn Lương - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội (Chân cầu vượt bên phải từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ)
Điện thoại: 024.37823853 – 024.66734383 / Fax: 024.35562337
Hotline: 0974.002.002 / E-mail: staphone@staphone.com

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
© Copyright 2005-2010 staphone.com, All rights reserved
Designed and powered by phuxuanco.com
Online: 3